• 1
  • 2
  • 3

Keensert插销螺套规格参数表

Keensert插销螺套最基本的功能就是修复内螺纹和增强外螺纹。Keensert插销螺套作为一种螺纹修复手段,可以对被损螺纹进行快速有效地修复;应用在低强度的材料上,能极大地增强螺纹孔的强度。
在线咨询
Click Refresh Verification Code

产品详情

       Keensert插销螺套产品有KNCM系列、KNM系列和KNHM系列。


      Keensert插销螺套公制规格参数表如下:

1、KNCM系列

KNCM Series

Part-no.

Dimensions

Standard type
"S"

Locking type
                 "L"

Ød
           5H

ØD
           4h

Shear
engagement
mm²

L
       ±0.25

Z

KNCM2X0,4


M2X0,4

M4X0,7

16,5

3KNCML2X0,4

10,3

2,2

KNCM2,5X0,45


M2,5X0,45

M4,5X0,75

26,5

3,8KNCML2,5X0,45

15,9

2,7

KNCM3X0,5


M3X0,5

M5X0,8

33,1

4,25KNCML3X0,5

21,4

3,1

KNCM4X0,7


M4X0,7

M6X0,75

58,4

5,25KNCML4X0,7

42,9

4,12、KNM系列

KNM Series

Part-no.

Dimensions

Standard type
"S“

Locking type
            ”L“

Ød
           5H

ØD
            4h

Shear

L
    ±0.30

L1

engagement

mm²

KNM5X0,8


M5X0,8

M8X1,25

104,9

8KNML5X0,8

83,1

7,6

KNM6X1,0


M6X1,0

M10X1,25

177,7

10KNML6X1,0

152,7

8,2

KNM8X1,25


M8X1,25

M12X1,25

266,7

12KNML8X1,25

242,7

9,5

KNM10X1,5


M10X1,5

M14X1,5

341,6

14KNML10X1,5

316,4

10,0

KNM12X1,75


M12X1,75

M16X1,5

470,2

16KNML12X1,75

441,4

11,2
 3、KNHM系列


KNHM Series

Part-no

Dimensions

Standard type
“S”

Locking type
            “L”

Ød
           5H

ØD
         4h

Shear

L
     ±0.30

L1

engagementmm²

KNHM4X0,7


M4X0,7

M8X1,25

104,9

8KNHML4X0,7

83,1

8,0

KNHM5X0,8


M5X0,8

M10X1,25

177,1

10KNHML5X0,8

152,7

8,7

KNHM6X1,0


M6X1,0

M12X1,25

266,7

12KNHML6X1,0

242,5

9,5

KNHM8X1,25


M8X1,25

M14X1,5

341,6

14KNHML8X1,25

316,4

10,0

KNHM10X1,5


M10X1,5

M16X1,5

470,2

16KNHML10X1,5

441,4

10,0

KNHM12X1,75


M12X1,75

M18X1,5

608,5

18KNHML12X1,75

561,8

10,7

KNHM14X2,0


M14X2,0

M20X1,5

770,5

20KNHML14X2,0

724,4

12,4

KNHM16X2,0


M16X2,0

M22X1,5

896,8

22KNHML16X2,0

855,2

12,4

KNHM18X1,5


M18X1,5

M24X1,5

1084,4

24KNHML18X1,5

1051,5

16,8

KNHM20X2,5


M20X2,5

M30X2,0

1774,3

30KNHML20X2,5

1736,4

17,5

KNHM24X3,0


M24X3,0

M33X2,0

2189,4

33KNHML24X3,0

2161,9

19,0
首页
电话
短信
联系